Het eerste boek dat student psychologie Hester Wiarda voorlas, ging over poep, van wie is deze poep? Met daarin foto’s van poep en dan raden van welk dier het is. Geweldig vonden haar kinderen dat. Ze heeft het boek zo lang mogelijk proberen te rekken zodat ze het niet in één week uitlazen, telkens maar drie, vier bladzijden. “Volgende week gaan we verder!”

Bij binnenkomst in café Fossa maakt Hester een fris-energieke indruk. Ze legt uit hoe het voorlezen in zijn werk gaat: “Ik lees een stukje voor, dan een van de kinderen. De moeder leest ook voor.” Het is verplicht dat de ouders betrokken zijn bij het proces en dat wordt de voorlezers ook heel erg duidelijk gemaakt. Daar zijn verschillende technieken voor: ‘vertel eens aan mama, wat heb je net gelezen?’

Het uiteindelijke doel is dat de ouders het voorlezen zelf overnemen. Hester: “Dat is een heel mooi doel maar als de ouders moeite hebben met de Nederlandse taal kan het best lastig zijn. Hoe dan ook, het is extra motiverend voor kinderen om te zien dat mama ook een boek leest.”

De VoorleesExpress is een landelijk initiatief dat sinds 2008 bestaat en is bedoeld voor kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand of die een groot risico lopen om een taalachterstand te ontwikkelen. Aan deze kinderen koppelt VoorleesExpress een voorlezer die gedurende twintig weken lang elke week een uurtje bij het kind thuis komt om voor te lezen, leuke taalspelletjes te doen en het plezier en belang van lezen te laten zien. Het project draait op vrijwilligers die uit alle stadsdelen van Amsterdam komen, en dus ook in Bos en Lommer.

Hester zag het project voorbij komen op Facebook en was meteen verkocht. Gecharmeerd door een foto op de website van de VoorleesExpress van een meisje met drie jongetjes dacht ze ‘Dat wil ik ook!’ “Het voorlezen, het momentje van rust, boek erbij pakken en plaatjes kijken en het erover hebben, woordjes leren, woordenschat uitbreiden, dat alles wilde ik graag. Ik vind het ook heel leuk om met jonge kinderen aan de slag te gaan en hun verbeeldingswereld te zien. Dat maakt een oude student ook weer jong!”

Na een druk bestuursjaar kreeg Hester dit jaar meer vrije tijd dus besloot ze het voorlezen op te pakken. Ze schreef zich in bij de VoorleesExpress, en nam vervolgens deel aan een kennismakingsdag waarin wordt verteld wat er van je verwacht wordt, wat de doelen zijn van de VoorleesExpress, je je voorkeur kunt opgeven voor een groot of klein gezin,  of je aan jonge of oudere kinderen wilt voorlezen en je voorkeur kunt opgeven voor een buurt.

“Ik heb toen aangegeven dat ik meerdere kinderen wilde omdat ik dat als extra uitdaging zag. Om van alle drie de aandacht erbij te houden. Daarbij had ik ook aangegeven dat ik bij een gezin wilde komen uit een Arabische cultuur, omdat ik naast de ontwikkeling van de taal, ook het belang van integratie zie. Als kinderen de taal spreken hebben ze veel meer mogelijkheden en kansen voor de toekomst. Of ik dat kan beïnvloeden in 20 weken weet ik niet maar ik draag heel graag mijn steentje daaraan bij”, legt Hester uit in een spraakwaterval. “Voor nu ligt de uitdaging er vooral in om ze intrinsiek te motiveren écht te gaan lezen.”

Daarnaast is Hester erg geïnteresseerd in andere culturen en vindt ze het extra leuk om bij het gezin thuis te komen en hun waarden te leren kennen. “Zo anders dan bij ons! Je komt daar binnen en het is gelijk: ‘Wil je eten, wil je drinken?’ en als je weggaat ‘Blijf je niet eten?’ Heel mooi om mee te maken!”

De VoorleesExpress is op zoek naar nieuwe voorlezers, vooral ook in Bos en Lommer. Hester raadt iedereen aan om dit te gaan doen omdat het een enorme verrijking van je leven in Amsterdam is. “Je ziet hoe andere mensen leven in Amsterdam. Wat ze doen om onderdeel te worden  van de stad en hoe jij daaraan kan bijdragen. Mijn voorleeskinderen zijn erg geinig, ik heb erg veel lol met ze.”Kinderen markt-1

Voorlezer worden? Geef je op via deze link:

Foto’s: Hester Wiarda

Tekst: Arjan van Oorsouw