De grote open ramen op de hoek van de Rijpgracht 36H nodigen uit om naar binnen te komen. Bij binnenkomst is het eerste wat je ziet een grote landkaart van Europa. Het is een oude kaart. Liechtenstein en Flevoland zijn afwezig, de Sovjet Unie floreert. Jacob en Eva heten mij welkom met thee en stroopwafels.

Westwijs bestaat uit Jacob, Eva, Thijs en Lotte. Samen hebben zij het idee opgevat om laagdrempelige huiswerkbegeleiding aan te bieden, zodat huiswerkbegeleiding ook voor de minderbedeelden toegankelijk wordt.

De ruimtes zijn divers en voldoen aan de behoeftes van onderwijsbegeleiding. Grote ruimtes met Pc’s waar meerdere kinderen tegelijkertijd begeleid kunnen worden en enkele kleine ruimtes voor de één op één begeleiding. Het geheel ademt een prettige sfeer.  
FOTO westwijs

Westwijs was voorheen gesitueerd in de Baarsjes, bij Midwest. De ruimte – één klaslokaal – was echter te klein; bovendien was er een verbouwing op komst.  Eerst probeerden ze in de Baarsjes een pand te vinden in verband met de subsidie die de docenten hebben voor postcodegebied 1057. Helaas mocht dit zelfs met hulp van de buurtregie niet baten. Uiteindelijk hebben Ymere en de oplettendheid van Jacob tot deze prachtige locatie in de Bos en Lommer met uitzicht over de Rijpgracht geleid. Inmiddels voelt BoLo als een warm bad.

Huiswerkbegeleiding is een duur goed en vaak alleen weggelegd voor grachtengordel kinderen. Westwijs’ ideaal is om kinderen uit minder welgestelde families een kans op betere begeleiding rondom schoolwerk te geven. Juist aan hen die het hard nodig hebben. Denk aan kinderen van ouders wiens moedertaal niet Nederlands is of gezinnen met ouders die zelf geen opleiding hebben genoten.  Juist zij hebben het nodig. Inmiddels is Westwijs goed geïntegreerd in een netwerk van enthousiaste moeders die de kans op goede huiswerkbegeleiding met beide handen aanpakken.

Westwijs is een veilige haven voor kinderen. Het is geen school, geen thuis. Wel is het een fijne plek waar kinderen zichzelf kunnen zijn, maar waar toch een vorm van autoriteit aanwezig is.  De vorderingen en indeling van kinderen wordt bijgehouden in persoonsgebonden boekjes.

Westwijs betrekt de ouders graag bij de scholing van hun kind, zodat ook ouders die geen Nederlands onderwijs hebben genoten meer wegwijs worden in het schoolsysteem. Westwijs heeft indien nodig ook contact met school. Soms treden zij op als bemiddelaar tussen ouder en school.

Westwijs is zo begaan met de kinderen en hun ouders dat zij voor ouders die de Nederlandse taal niet machtig zijn, in de toekomst theemiddagen willen gaan organiseren, zodat ook zij meer en beter Nederlands gaan spreken.

“Het is niet dat zij het niet kunnen, maar zij spreken het te weinig, waardoor er onzekerheid ontstaat bij het spreken van de Nederlandse taal.” geeft Eva aan.

Naast reguliere huiswerkbegeleiding die wordt aangeboden – éénmaal per week kost 79 euro per vier weken – bestaat er een subsidiepotje voor kinderen met een stadspas waardoor die tegen een gereduceerd tarief kunnen deelnemen. Momenteel is dit alleen weggelegd voor kinderen in postcodegebied 1057. Graag zou Wegwijs ook subsidie krijgen van stadsdeel West, juist nu ze in het mooie BoLo zitten. Het zou de kinderen in deze buurt een echte BOOST kunnen geven, omdat in Bos en Lommer misschien nog wel meer achterstandskinderen wonen dan in de Baarsjes. Het zou al een BOOST zijn als de reguliere begeleiding meer inkomsten verwerft, zodat er financieel meer ruimte komt voor achterstandskinderen.lokaal westwijs

Voor reguliere huiswerkbegeleiding  en gesubsidieerde begeleiding van postcode 1057 (en grensgebieden) kunt u contact opnemen met Westwijs:

info@westwijs.nl

T: 06-34 729 062

Zie ook: www.westwijs.nl

Tekst en foto’s Westwijs: Agnes Giesken

Foto docenten: Jane Johannes