Jeroen Planken praat vijf kwartier in een uur. Werkend als strategisch organisatieadviseur bij het Ministerie van Defensie en wonend in Groningen, volgt hij een opleiding van een half jaar aan de Knowmads Business school in Bos en Lommer. ’s Avonds rijdt hij weer terug naar het hoge noorden. Zojuist is er een presentatie geweest van het project dat 12 studenten hebben afgerond: videoportretten van bewoners van de Kolenkitbuurt.

Een niet te stuiten woordenvloed volgt als ik Planken vraag wat ze met het videoproject beogen: “We willen verbinden. Wat weet je nou van de mensen om je heen, wat ze doen, wat hen drijft? Door te laten zien welke verhalen mensen met zich mee dragen, komt er herkenning en begrip voor elkaar. Er zijn hier in de buurt zoveel mensen en organisaties die niet van elkaars bestaan weten maar die hetzelfde doen.”

Knowmads business school is op de eerste plaats een creatieve business school. Op deze school toon je de beste versie van jezelf. In het programma zit een twee weken durend project waarin de studenten elkaar vooral beter leren kennen en in dit geval ook de buurt. De school gaat ook over duurzaamheid, oftewel de beste versie niet alleen van jezelf maar van de wereld in de ruimste zin van het woord. Wat draag je zelf bij aan de verbetering van de wereld?

Tijdens een brainstorm kwamen de studenten erachter dat ze eigenlijk niets wisten van de buurt waarin de school stond, geen flauw idee hadden van wat de Kolenkit is. Wat gebeurt er in Bos en Lommer? Planken: “Ikzelf werd getriggerd toen er een brandweer voorbij kwam rijden en ik allemaal mensen in hun huizen zag zitten, en ik dacht: wat weet ik nu helemaal van deze mensen, helemaal niets!”

“Dat idee hebben we groter gemaakt. We besloten te kijken wat er hier in deze buurt gebeurt. Of we deze mensen met elkaar in verbinding kunnen brengen door ze te interviewen en deze interviews aan elkaar  te laten zien.” In totaal zijn 16 mensen geïnterviewd. Er is een website en een facebookpagina speciaal voor dit project gemaakt. Vanaf nu willen de studenten iedere week een interview posten op de website. Planken: “We willen de site zo inrichten dat mensen zelf hun verhaal erop kunnen zetten zodat het een project wordt dat altijd maar doorgaat.” Doel is  uiteindelijk te komen tot een zelfvoorzienend platform dat niet verbonden is aan de Knowmads Business school.

De Knowmads business school staat een moderne vorm van educatie voor. Traditionele scholen bieden nauwelijks tot geen praktijkervaring. Bij Knowmads leer je door het te doen. Planken: “Als je hier iets wil leren over Deep Democracy, praat je er eerst 10 minuten over en daarna ga je er de hele dag mee aan de slag. Oefenen, proberen, testen, kijken: wat wil ik, wat wil ik niet. Wat voor gevoel heb ik erbij?”

In onderwijsland is deze methode vrij controversieel. Een methode die een steeds groter wordende doelgroep aanspreekt. Mensen willen naar deze school omdat het kan, niet omdat het moet. Omdat ze zichzelf willen ontwikkelen. En waar kan dat nu beter dan in Bos en Lommer, ook in de voorhoede als het gaat om innovatief onderwijs?

Tekst: Arjan van Oorsouw