Directeur van woningcorporatie Stadgenoot, Gerard Anderiesen vertelt hoe er voort gegaan wordt in de toekomst en schetst realistische scenario’s voor een buurt met potentie, want daar is iedereen het over eens in deze aflevering: De Kolenkitbuurt heeft potentie en over 10 / 15 jaar wil iedereen hier wonen.

Nog meer uit het lood dan de toren van Pisa, de toren van The New Kit is 57 meter hoog en is geïnspireerd door de Kolenkit kerk. naar wier toren de buurt genoemd is: De Kolenkitbuurt. In de toren zitten koopappartementen waarvan een aantal zeer luxe.  Naast de scheve toren, bestaat the New Kit uit een bakstenen gebouw voor 174 sociale huurwoningen.
De wijk aan de voet van New Kit zal de komende 10 jaar aangepakt worden volgens een plan van Sjoerd Soeters.  Aan de andere kant van de Bos en Lommerweg bouwt Stadgenoot moedig voort aan de wijk Lommerrijk.